Ринок праці Тернопільської області (станом на січень 2012р.)

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в обласному центрі зайнятості, на 1 лютого 2012р. становила 17876 осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи в січні 2012р. звернулося 3320 незайнятих громадян проти 5674 у грудні 2011р. (у січні 2011р. – 3770).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2012р. становила 17183 особи, з них 85,0% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних 50,1% раніше займали місця робітників, 31,8% – посади службовців, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за січень 2012р. на 1 лютого 2012р. становив 2,6% населення працездатного віку. В сільській місцевості цей показник становив 2,9% населення працездатного віку, а в міських поселеннях – 2,4% (з січня 2012р. у чисельності населення працездатного віку враховано жінок віком 55 років, тому порівняння рівня зареєстрованого безробіття з відповідним показником минулого року є некоректним).

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Гусятинському районі (5,5%), а найнижчий – в м.Тернополі (уключаючи Тернопільський район) (1,4%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до обласного центру зайнятості, в січні 2012р. порівняно з груднем 2011р. збільшилась на 842, або на 79,4%, і на кінець місяця становила 1902 (в січні 2011р. – 1079).

Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) 51,3% передбачалася для службовців, 38,4% – для робітників, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку обласного центру зайнятості, на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) впродовж січня 2012р. зменшилося на 6 осіб і на кінець місяця становило 9 осіб. У територіальному розрізі зберігається значна диференціація зазначеного показника: від 2 осіб у м.Тернополі (уключаючи Тернопільський район)  до 41 особи у Гусятинському районі.

За сприяння обласного центру зайнятості в січні 2012р. було працевлаштовано 788 осіб проти 837 осіб у грудні 2011р. (у січні 2011р. –1113 осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 51,9%, а молодь у віці до 35 років – 54,9%. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з груднем 2011р. скоротився на 0,6 відсоткового пункта і в січні 2012р. становив 4,0%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в січні 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 9,8 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 12068 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в січні 2012р. становив 813 грн., що дорівнює 75,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1073 грн.).

Головне управління статистики  у Тернопільській області

http://www.te.ukrstat.gov.ua/zmi.html