Вячеслав Чорновіл з віддалі 12 років…

Оцінюючи постать Вячеслава Чорновола, я довго думала як декількома фразами його охарактеризувати. І дійшла висновку, що це людина, яка завжди боролася за правду - і тоді, коли він виступав з протестом проти арештів української інтелігенції на прем’єрі фільму С. Параджанова „Тіні забутих предків”, і тоді, коли відмовлявся свідчити проти своїх друзів, і коли написав книгу „Лихо з розуму”, і кожен день свого життя він ставав на бік правди.


Вячеслав Чорновіл боровся за неї у 1989, 1991, та відстоював Рух у сумнозвісному 1999. Його земний шлях перервали. Але неможливо зупинити його ідеї та задуми.

 


Вячеслав Чорновіл – публіцист, політик, управлінець та в повному значенні цього слова – Герой України. Його політична та партійній діяльність широко представлена у дослідженнях. Однак в тіні перебуває не менш важлива сфера його діяльності – проведення економічних перетворення в державі.


В.Чорновіл вважав, що економічною основою політичної системи України має бути вільна, багатоукладна, ринкова соціально орієнтована національна економіка з цілковитою ґарантованістю та недоторканністю приватної власності на майно, засоби підприємництва, землю, капітальні об’єкти, технології, фінанси.
Будучи головою Львівської обласної ради, він першим на території колишнього СРСР став ініціатором прийняття Концепції формування елементів ринкової економіки у Львівській області, в якій було задекларовано необхідність роздержавлення економіки, визначено фінансово-кредитні механізми, територіальну ринкову інфраструктуру, систему соціального захисту, а також етапність проведення реформ.


Особливу увагу В. Чорновіл приділяв розробці і впровадженню аграрної реформи. У результаті довготривалих обговорень, вималювалися основні риси так званої "Львівської моделі" аграрної реформи, в основі якої: прискорення земельних перетворень; трансформація колгоспів і радгоспів у колективні господарства; приватизація; зміна системи заготівель сільськогосподарської продукції, створення приватних товарних господарств у вигляді фермерських господарств, створення ринкової інфраструктури села; налагодження ефективної державної підтримки сільських товаровиробників; картографування в необхідних масштабах та земельний банк. Комплексною метою реформи було створення в аграрному секторі ринкового конкурентного середовища. Згодом "Львівська модель" лягла в основу відповідних законів України та указів Президента.


Вже згодом, будучи депутатом Верховної Ради, Вячеслав Чорновіл вносив пропозиції щодо податкової реформи та принципів формування державного та місцевих бюджетів.


Вячеслав Чорновіл - багатогранна особистість. Він був справжнім лідером, провідником нації. Він любив повторювати: "Якщо не я, то хто?". З дня його загибелі 25 березня 1999р. минає 12 років, але ідеї, погляди, наміри В.Чорновола до цього часу актуальні, що ще раз доводить всю його велич.