Зареєстровано Фонд соціально-економічних ініціатив

17 червня Головним управлінням юстиції зареєстровано Тернопільську обласну громадську організацію «Фонд соціально-економічних ініціатив».


Рішення про створення організації прийнято установчими зборами ТОГО «Фонд соціально-економічних ініціатив» 15.03.2011. Головою організації обрано Лесю Колінець.
Основна мета діяльності організації: сприяння розвитку та покращення економічної, соціальної сфер життя та громадського суспільства на території Тернопільської області, а також задоволення та захист законних економічних, соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.

 


Основними завданнями Фонду є:
вплив на економічне та соціальне життя в Тернопільській області; 
участь у розробці та впровадженні дієвих механізмів підтримки регіональних громадських ініціатив, спрямованих на здійснення соціально-економічних та суспільно-політичних реформ в області, сприяння у самореалізації потенціалу людини та громадянина;
участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону, подання відповідних проектів та пропозицій місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;
надання консультаційних, дослідницьких, просвітніх, та інших послуг, спрямованих на задоволення потреб членів Фонду у реалізації своїх прав та інтересів, приділяючи першочергову увагу аналізу наслідків соціально-економічних процесів;
сприяння розвитку підприємництва, в тому числі середнього та малого, сприяння в усуненні перешкод підприємницькій діяльності, мінімізація ризиків, пов‘язаних з підприємництвом;
співпраця з міжнародними організаціями та іноземними об‘єднаннями громадян, мета та завдання яких є тотожними меті та завданням Фонду;
сприяння проведенню досліджень аналітичного характеру як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм, з питань, пов'язаних із проблемами та перспективами соціального-економічного розвитку в м. Тернополі та Тернопільській області;
налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими об'єднаннями громадян області та України; 
сприяння залученню міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для проведення заходів в рамках статутної діяльності Фонду з метою утвердження принципів демократії та соціальної справедливості; 
участь у процесі прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування, які стосуються основної мети та завдань Фонду або/та непрямо впливає на соціально-економічне середовище членів Фонду; 
доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод членів Фонду у сфері свободи слова, вільного вираження своїх поглядів та переконань;
висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Фонду;
підтримка та проведення тематичних зустрічей, конференцій та семінарів, в тому числі й міжнародних серед членів Фонду; 
інша діяльність, яка відповідає основній меті та завданням Фонду та не має на меті отримання прибутку.