Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області

Оборот зовнішньої торгівлі товарами області за 2011р. становив 565,5 млн.дол. США і проти 2010р. збільшився на 65,8%. При цьому обсяг експорту товарів зріс на 83,7%, імпорту – на 54,5% і становив відповідно 241,4 млн.дол. та 324,1 млн.дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 82,7 млн.дол. проти 78,4 млн.дол. за 2010р.

Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами із 86 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн СНД склав 62,9 млн.дол. і порівняно з 2010р. збільшився на 80,2%, обсяг імпорту склав 18,7 млн.дол. і збільшився на 26,4%. Обсяг експорту до інших країн світу збільшився на 85,0%, а імпорту – на 56,6% і склав відповідно 178,5 млн.дол. та 305,4 млн.дол.

Серед головних торгових партнерів країн СНД експортні поставки найбільше зросли до Киргизстану – у 3,8 раза, Російської Федерації – у 2,6 раза, Вірменії – на 85,2%, Казахстану – на 42,1%, Молдови, Республіки – на 29,0%, а зменшились до Азербайджану – на 56,1%, Туркменістану – на 80,0% та Узбекистану – на 21,6%. Зросли імпортні поставки з Таджикистану – у 8,0 раза, Молдови, Республіки – на 40,7%, зменшились з Туркменістану – на 58,0%, та Казахстану – 37,4%.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у 2011р. збільшився на 76,2% порівняно з 2010р., імпорту – на 50,7%; ці обсяги склали відповідно 158,4 та 265,2 млн.дол.

Серед країн Європейського Союзу основним торговим партнером була Польща (48,2% загальнообласного експорту та 30,7% загального імпорту) та Німеччина (25,1% загального імпорту).

У структурі експорту товарів поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання становили 43,0%, різних промислових товарів – 9,1%, готових харчових продуктів – 8,8%,  жирів та олії тваринного або рослинного походження – 8,4%, живих тварин; продуктів тваринного походження – 7,8%, продуктів рослинного походження – 5,6%, продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловостi – 5,3%, деревини і виробів з деревини – 5,0%.

У порівнянні з 2010р. обсяг експорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості у – 14,6 раза, живих тварин; продуктів тваринного походження збільшився у 12,0 раза, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – у 2,7 раза, продуктів рослинного походження та виробів з каменю, гіпсу, цементу – відповідно  у 2,2 раза.

У товарній структурі імпорту 38,3% припадає на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

За рахунок придбання засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів здійснювалось 13,1% імпортних надходжень, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 11,4%, продукції хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi – 10,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – 8,1%, готових харчових продуктів – 5,3%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – 4,7%.

Зріс обсяг імпорту творів мистецтва у 24,8 раза, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – у 3,5 раза, готових харчових продуктів – у 2,5 раза, недорогоцінних металів та виробів з них – у 2,1 раза, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 55,1%, прилади та апарати оптичні, фотографічні – на 53,1%.

Обсяг експорту послуг за 2011р. становив 8646,5 тис.дол. США і збільшився порівняно з 2010р. на 9,2%, імпорту – 8517,2 тис.дол., на 39,8% більше. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало           129,3 тис.дол.

Зовнішньоекономічні операції послугами здійснювались із партнерами з 82 країн світу.

Експорт послуг до країн СНД становив 6,5% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 84,9% (у 2010р. відповідно 6,8% та 83,4%). Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером серед країн СНД (5,8% від загального обсягу експорту та 8,6% від імпорту послуг).

Збільшились обсяги експорту послуг до Польщі у 4,1 раза, Естонії – у 2,9 раза, Данії – у 2,8 раза, Франції – у 2,5 раза, Нідерландів – у 2,2 раза та інших країн світу. Зменшились обсяги експорту послуг до Німеччини на 45,4%, Італії – на 45,2%, Великої Британії – на 41,2%.

Основу структури експорту послуг області становлять послуги транспорту та зв’язку, послуги у сфері освіти (відповідно на 0,3% та на 0,6% більше, ніж у 2010р.).

Імпорт послуг з країн СНД склав 9,4% від загального обсягу імпорту, з країн ЄС – 88,5% (у 2010р. відповідно 6,4% та 91,0%).

Серед країн СНД збільшилися обсяги одержаних послуг з Російської Федерації у 2,3 раза, Білорусі – на 74,7%. Зменшився  імпорт послуг з Молдови, Республіки – на 43,4%.

Знизився також імпорт послуг з інших країн світу: Великої Британії – на 73,7%, Словаччини – на 57,4%, Нідерландів – на 33,9%, Австрії – на 25,4%.

У порівнянні з 2010р. збільшились обсяги імпорту послуг транспорту та зв’язку на 62,9%, послуг, пов’язаних з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засобами, послуг з ремонту – на 36,8%.

Водночас спостерігалося зменшення імпорту колективних, громадських та особистих послуг на 4,8%.

У 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал), що на 27,5% більше надходжень, ніж у 2010р. Частка надходжень з країн ЄС становила 95,7% до загального обсягу, з інших країн світу – 4,2%, з країн СНД – 0,1%. Інвестування здійснювалось у вигляді грошових внесків (3,5 млн.дол.) та рухомого і нерухомого майна (0,4 млн.дол.). Вилучення капіталу в 2011р. склало 0,4 млн.дол., в основному за рахунок рухомого і нерухомого майна.

Приріст іноземного акціонерного капіталу з урахуванням його переоцінки, утрат курсової різниці в 2011р. становив 2,2 млн.дол. (у 2010р. зниження капіталу становило 1,4 млн.дол.).

Зріс у 2011р. капітал нерезидентів з Чехії на 2,6 млн.дол., Кіпру – на 1,5 млн.дол., Бельгії – на 0,6 млн.дол. Продовжують нарощувати свій капітал інвестори з Угорщини (приріст капіталу становив 0,2 млн.дол.),  Фінляндії та США (по 0,1 млн.дол.).

За видами економічної діяльності приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку на 1,4 млн.дол., сільського господарства, мисливства, лісового господарства – на 1,0 млн.дол., будівництва – на 0,1 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених у економіку області, на 1 січня 2012р. становив 61,9 млн.дол., що на 3,7% більше обсягів інвестицій на початок 2011р. та в розрахунку на одну особу становив 57,4 дол.

Інвестиції надійшли з 41 країни світу.

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини (72,9%) загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 15,9 млн.дол., Чехія – 10,1 млн.дол., Естонія – 7,1 млн.дол., Кіпр – 6,8 млн.дол., Польща – 5,3 млн.дол..

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах переробної промисловості – 25,3 млн.дол. (40,8% загального обсягу прямих інвестицій у область). Зокрема, суттєві обсяги інвестицій унесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9,6 млн.дол.,  машинобудування – 7,2 млн.дол., легку промисловість – 3,4 млн.дол. На підприємствах транспорту та зв’язку акумульовано 10,0 млн.дол. прямих інвестицій (16,2%), сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 9,3 млн.дол. (15,0%).

На    обласний  центр  припадає  31,7%   іноземних   інвестицій,   або 19,6 млн.дол.

Серед районів області за обсягами іноземних інвестицій провідні місця  займали: Зборівський – 12,6 млн.дол. (20,3% загальнообласного обсягу),  Борщівський – 10,1 млн.дол. (16,4%), Тернопільський – 6,6 млн.дол. (10,6%) райони.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2012р. становила 91,1 млн.дол. Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Кіпру – 47,4 млн.дол. (52,1%), Німеччини – 35,7 млн.дол. (39,2%), Угорщини – 2,3 млн.дол. (2,5%), Польщі – 1,9 млн.дол.  (2,1%), Швейцарії – 1,4 млн.дол. (1,5%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2012р. становив 153,0 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області здійснено в 3 країни світу, з них: до Німеччини – 95,3% загальнообласного обсягу, Італії – 3,5%, Молдови, Республіки – 1,2%.

Інвесторами з області є підприємства, видами економічної діяльності яких є переробна промисловість та оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі.

Головне управління статистики  у Тернопільській області

http://www.te.ukrstat.gov.ua/zmi.html